CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 01 NĂM 2020

 

TT

Chuyên đề

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

1

Thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu: Hô hấp ký

02-03.01.2020

Phòng khám Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng

2

Thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu: Phế thân ký

04-07.01.2020

Phòng khám Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng

3

Thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu: Đo NO trong khí thở ra (FENO)

09-10.01.2020

Phòng khám Bệnh viện Đại Học Y Dược 1

Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng

4

Hướng tiếp cận điều trị nhiễm khuẩn – Dị ứng tai mũi họng trên y học thực chứng

04.01.2019

VPĐD GSK TP.HCM

Hội tai mũi họng

5

Hướng tiếp cận điều trị nhiễm khuẩn – Dị ứng tai mũi họng trên y học thực chứng

04.01.2019

VPĐD GSK Hà Nội

Hội tai mũi họng

6

Hội nghị tim mạch nhi lần thứ 9: Can thiệp đặc biệt trong bệnh tim bẩm sinh

08-10.01.2020

KS Sheraton Saigon

Hội tim mạch nhi – tim bẩm sinh

7

Quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

11.01.2019

KS Nikko

Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng

8

Nâng cao nhận thức trong điều trị các bệnh lý hô hấp

14.01.2020

KS Nikko Saigon

Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng

9

Điều trị hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

15.01.2020

KS Athena

Hội hen – dị ứng – miễn dịch lâm sàng

Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh
17.12.2019