02839309634

HỘI THẢO: Xu hướng điều trị phòng ngừa migraine theo y học chứng cứ

Hội thảo chuyên đề “Xu hướng điều trị phòng ngừa migraine theo y học chứng cứ” được Hội Thần kinh học Tp.HCM kết hợp với công ty Janssen tổ chức tại KS. Legend lúc 9h30 thứ bảy, ngày 11 tháng 08 năm 2012. Hội thảo tổ chức nhằm cập nhật những kiến thức mới phục vụ cho việc khám chữa ...