HỘI THẢO: A1Chieve từ nghiên cứu đến thực tiễn lâm sàng

Ngày 18 tháng 08 năm 2012, Hội thảo với chủ đề “A1chieve từ nghiên cứu đến thực tiễn lâm sàng” được phối hợp tổ chức giữa Hội Đái tháo đường – Nội tiết Tp.HCM và công ty Novo Nordisk. Đến tham dự Hội thảo gồm có: PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê – Chủ tịch Hội Đái tháo đường và Nội tiết ...